25 Mac 2024

KUASA MAHKAMAH DI BAWAH SEKSYEN 105 AKTA INSOLVENSI

batal kebankrapan

APA YANG DIMAKSUDKAN DENGAN PEMBATALAN PERINTAH KEBANKRAPAN DENGAN PERINTAH MAHKAMAH? APAKAH KEADAAN YANG MEMBOLEHKAN SESEORANG ITU MEMOHON KEPADA MAHKAMAH UNTUK MEMBATALKAN PERINTAH KEBANKRAPAN YANG DIKENAKAN TERHADAPNYA?

...

105. Power of court to annul bankruptcy order in certain cases

(1) Where in the opinion of the court a debtor ought not to have been adjudged bankrupt, or where it is proved to the satisfaction of the court that the debts of the bankrupt are paid in full, or where it appears to the court that proceedings are pending in the Republic of Singapore for the distribution of the bankrupt's estate and effects among his creditors under the bankruptcy or insolvency laws of the Republic of Singapore and that the distribution ought to take place in that country, the court may annul the bankruptcy order.

...

1. Permohonan untuk membatalkan kebankrapan adalah suatu permohonan yang lazimnya akan difailkan ke Mahkamah untuk memohon perintah Mahkamah agar kebankrapan si bankrap itu di batalkan.

...

2. Ini adalah selaras dengan peruntukan yang telah diberikan oleh seksyen 105 Akta Insolvensi 1965 yang memberi kuasa kepada Mahkamah untuk membatalkan perintah kebankrapan di dalam keadaan-keadaan yang tertentu. 

...

3. Keadaan-keadaan tertentu yang bagaimana Mahkamah boleh membatalkan perintah kebankrapan?

...

4. Mengikut apa yang telah digariskan di dalam s.105 Akta insolvensi 1965, salah satu daripada keadaan-keadaan tertentu tersebut adalah apabila Mahkamah dapat diyakinkan bahawa si bankrap tidak sepatutnya diisytiharkan bankrap.

...

5. Contohnya, apabila terdapat kecacatan atau ketidakaturan yang berat pada penghakiman yang menjadi asas kepada prosiding kebankrapan tersebut, maka Mahkamah mempunyai kuasa untuk membatalkan perintah kebankrapan yang berpunca daripada penghakiman tersebut.

...

6. Satu lagi keadaan-keadaan tertentu yang ditetapkan oleh s.105 Akta Inolvensi 1967 adalah apabila Mahkamah berpuas hati dengan bukti bahawa hutang kebankrapan tersebut telah dilangsaikan sepenuhnya.

...

7. Contohnya, satu perintah kebankrapan telah dikenakan ke atas Brian untuk hutang penghakiman berjumlah RM150,000.00. Mahkamah boleh menggunakan kuasanya untuk membatalkan kebankrapan Brian jika Brian dapat menunjukkan bukti bahawa beliau telah berjaya membayar keseluruhan amaun hutang penghakimannya itu.

...

8. Bagaimana cara untuk memfailkan permohonan untuk membatalkan kebankrapan melalui perintah Mahkamah? Ianya melibatkan pemfailan permohonan dan disokong oleh afidavit dan ekshibit yang tertentu ke Mahkamah.

...

9. Siapakah yang akan membuat permohonan pembatalan ini? Permohonan pembatalan perintah kebankrapan ini pada kebiasaannya akan difailkan, samada oleh si bankrap itu sendiri atau oleh peguam yang dilantik oleh si bankrap.

...

__________________________________________

Perhatian - Mykebankrapan.com bukanlah merupakan laman yang dikendalikan oleh mana-mana jabatan yang berkaitan dengan Insolvensi di Malaysia mahupun mana-mana badan kerajaan. Ianya dikendalikan oleh pihak profesional tempatan yang tidak mempunyai sebarang kaitan dengan mana-mana jabatan yang berkaitan dengan Insolvensi di Malaysia atau mana-mana badan kerajaan atau yang sewaktu dengannya. Mana-mana bahagian yang terkandung di dalam Mykebankrapan.com tidak boleh dijadikan panduan untuk sebarang tindakan secara sendirian tanpa terlebih dahulu merujuk kepada mana-mana konsultan atau peguam yang berpengalaman.

20 Mac 2024

MEMBANKRAPKAN ORANG YANG BERHUTANG

membankrapkan orang berhutang

ADAKAH SESEORANG ITU BOLEH DIBANKRAPKAN OLEH KERANA KEGAGALAN BELIAU MEMBAYAR HUTANG? BAGAIMANA CARA UNTUK MEMBANKRAPKAN SESEORANG KERANA KEBERHUTANGANNYA DAN APAKAH SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPENUHI? 

---

1. Keengganan seorang penghutang (Peminjam wang) untuk membayar hutang adalah sesuatu yang kerap kali dan biasa berlaku. Baik untuk jumlah yang kecil mahupun jumlah yang besar.

---

2. Adakah seseorang itu boleh dikenakan tindakan kebankrapan kerana kegagalannya membayar hutang? Jawapannya boleh.

---

3. Pertama sekali, hutang yang gagal dibayar itu hendaklah berjumlah tidak kurang daripada RM100,000.00. Pemiutang (Pemberi Pinjam) tidak dibenarkan memfailkan prosiding keberhutangan untuk hutang yang kurang daripada amaun RM100,000.00.

---

3. Kedua, kaedah lazim yang di lakukan adalah Pemiutang akan terlebih dahulu memfailkan Writ Saman di Mahkamah Sesyen atau Mahkamah Tinggi (jika amaun hutang melebihi RM1,000,000.00) terhadap Penghutang. Tindakan Saman ini adalah bertujuan untuk mendapatkan Penghakiman.

---

4. Fungsi Penghakiman ini diantara lainnya adalah sebagai dokumen pengesahan daripada  Mahkamah berkenaan dengan keberhutangan dan jumlah baki keberhutangan yang dituntut terhadap Penghutang. 

---

5. Melainkan Penghakiman tersebut di batalkan, tidak ada siapa-siapa lagi yang boleh menyangkal keberhutangan dan jumlah hutang yang perlu dibayar oleh Penghutang.

---

6. Selepas mendapat Penghakiman di Mahkamah, Pemiutang akan menyerahkan sesalinan Penghakiman tersebut dan seterusnya akan menuntut agar pembayaran penuh dibuat di dalam tempoh masa yang tertentu.

---

7. Akhir sekali apabila Penghutang enggan atau gagal membuat pembayaran, maka peguam yang dilantik oleh Pemiutang akan memfailkan Notis Kebankrapan diikuti dengan proses pendengaran Petisyen yang berkenaan di Mahkamah mengikut ketetapan, syarat-syarat dan jangka masa yang telah ditetapkan oleh Akta Insolvensi 1967.

---

8. Sekiranya Mahkamah berpuas hati bahawa semua dokumen-dokumen adalah teratur dan syarat-syarat yang membolehkan seseorang itu diisytiharkan bank telah dipenuhi, maka Mahkamah yang merekodkan Perintah Kebankrapan keatas Penghutang tersebut.

---

__________________________________________

Perhatian - Mykebankrapan.com bukanlah merupakan laman yang dikendalikan oleh mana-mana jabatan yang berkaitan dengan Insolvensi di Malaysia mahupun mana-mana badan kerajaan. Ianya dikendalikan oleh pihak profesional tempatan yang tidak mempunyai sebarang kaitan dengan mana-mana jabatan yang berkaitan dengan Insolvensi di Malaysia atau mana-mana badan kerajaan atau yang sewaktu dengannya. Mana-mana bahagian yang terkandung di dalam Mykebankrapan.com tidak boleh dijadikan panduan untuk sebarang tindakan secara sendirian tanpa terlebih dahulu merujuk kepada mana-mana konsultan atau peguam yang berpengalaman.


17 Mac 2024

FUNGSI PEGUAM DALAM PERMOHONAN PELEPASAN KEBANKRAPAN

s.105 akta insolvensi 1967

APAKAH CARA YANG PALING MUDAH UNTUK MEMFAILKAN PERMOHONAN PELEPASAN KEBANKRAPAN MELALUI PERINTAH MAHKAMAH SELARAS DENGAN S.105 AKTA INSOLVENSI? ADAKAH DENGAN MENDAPATKAN KHIDMAT PEGUAM AKAN MEMUDAHKAN PROSES PROSES PERMOHONAN PELEPASAN KEBANKRAPAN?

---

1. Anda berhasrat untuk menyelesaikan hutang kebankrapan anda secara sepenuhnya dan selepas itu berhasrat untuk memohon untuk mendapatkan pelepasan daripada status kebankrapan atau muflis yang selama ini membelenggu hidup anda. Apakah cara yang lebih mudah untuk melaksanakan hasrat tersebut? Jawapannya adalah dengan mendapatkkan khidmat seorang peguam.

--- 

2. Tidak dapat dinafikan bahawa undang-undang membolehkan seseorang bankrap untuk memfailkan permohonan pelepasan kebankrapan melalui perintah Mahkamah selaras dengan s.105 Akta Insolvensi 1967 secara sendiri. Namun melainkan anda tahu apa yang anda perlu lakukan dan arif dengan proses pemfailan dan prosedur permohonan pelepasan, maka anda disarankan untuk mendapatkan khidmat peguam pilihan anda.

---

3.  Selain daripada Notis Permohonan yang formatnya telah ditetapkan oleh Mahkamah, terdapat beberapa dokumen lain yang perlu difailkan samada sebagai afidavit sokongan kepada permohonan tersebut dan dokumen-dokumen berkenaan yang akan dijadikan ekshibit untuk rujukan Mahkamah.

---

4. Kegagalan untuk menyediakan dokumen-dokumen ini atau penyediaannya gagal mengikut format yang ditetapkan oleh Mahkamah, akan menyebabkan berlakunya ketidakaturan suratcara, yang seterusnya boleh menyebabkan permohonan anda ditolak oleh Mahkamah. Malah sekiranya dokumen-dokumen ini difailkan secara salah pun boleh menyebabkan dokumen anda tidak dapat diproses oleh Mahkamah.

---

5. Bukan itu sahaja, tatacara dan prosedur pelepasan kebankrapan selaras dengan peruntukan s.105 Akta Insolvensi 1967 tidak terhenti setakat memfailkan permohonan dan dokumen-dokumen sokongan tertentu semata-mata. Terdapat beberapa proses lagi yang perlu anda laksanakan sebelum permohonan pelepasan anda boleh didengar dan diberikan keputusan oleh Mahkamah.

---

6. Inilah diantara sebab-sebab kenapa anda disarankan untuk mendapatkan khidmat peguam untuk memfailkan permohonan dan menyempurnakan proses-proses yang disyaratkan oleh Mahkamah mengikut kaedah-kaedah yang telah diperuntukkan. Ianya rumit sekiranya anda tidak arif dengan proses-proses ini.

---

7. Menggunakan khidmat peguam untuk memfailkan permohonan bagi pihak anda boleh mempercepatkan proses pemfailan, memastikan segala dokumen-dokumen yang diperlukan disediakan dengan sempurna dan memudahkan sebarang urusan sewaktu permohonan anda didengarkan di Mahkamah.

--- 

8. Bahkan, peguam yang anda lantik boleh menyempurnakan sebarang arahan-arahan lanjut yang mungkin akan diberikan oleh Mahkamah untuk memastikan pendengaran permohonan pelepasan anda dijalankan dengan baik, tertib dan teratur. Seorang peguam yang mempunyai pengalaman menguruskan permohonan-permohonan pelepasan tidak akan mempunyai banyak masalah untuk menjalankan tugas dan khidmat bagi pihak anda.

---

9. Ya, menggunakan khidmat seorang peguam pasti memerlukan anda membayar kos perkhidmatannya, namun kos perkhidmatan tersebut adalah berbaloi jika dibandingkan dengan nilai kerumitan dan pening kepala yang perlu anda hadapi apabila mengendalikan sesuatu permohonan tanpa sebarang ilmu, pengetahuan, kearifan dan pengalaman.

---

__________________________________________

Perhatian - Mykebankrapan.com bukanlah merupakan laman yang dikendalikan oleh mana-mana jabatan yang berkaitan dengan Insolvensi di Malaysia mahupun mana-mana badan kerajaan. Ianya dikendalikan oleh pihak profesional tempatan yang tidak mempunyai sebarang kaitan dengan mana-mana jabatan yang berkaitan dengan Insolvensi di Malaysia atau mana-mana badan kerajaan atau yang sewaktu dengannya. Mana-mana bahagian yang terkandung di dalam Mykebankrapan.com tidak boleh dijadikan panduan untuk sebarang tindakan secara sendirian tanpa terlebih dahulu merujuk kepada mana-mana konsultan atau peguam yang berpengalaman.14 Mac 2024

PELEPASAN KEBANKRAPAN MELALUI PERINTAH MAHKAMAH

 

pelepasan kebankrapan

BAGAIMANA UNTUK MENYELESAIKAN HUTANG KEBANKRAPAN? BAGAIMANA UNTUK MENDAPATKAN PEMBATALAN PERINTAH KEBANKRAPAN MELALUI PERINTAH MAHKAMAH SELARAS DENGAN SEKSYEN 105 AKTA INSOLVENSI 1967?

---

1. Anda telah diisytiharkan bankrap atau muflis melalui satu Perintah Kebankrapan yang telah direkodkan di Mahkamah oleh seorang Pemiutang dan anda kini berhasrat untuk membuat penyelesaian penuh jumlah kebankrapan tersebut. Apa yang perlu anda lakukan? Adakah terdapat cara untuk anda membatalkan kebankrapan anda? Jawapannya, ya ada.

---

2. Pertama sekali, anda perlu berhubung dengan pihak Jabatan Insolvensi Malaysia dengan cara membuat temujanji dan seterusnya menghadirkan diri ke pejabat Jabatan Insolvensi Malaysia yang telah ditetapkan. Anda perlu mendapatkan maklumat berkenaan dengan bilangan Pemiutang yang telah memfailkan Bukti Keberhutangan terhadap anda dan jumlah keseluruhan amaun hutang kebankrapan yang masih perlu dibayar.

---

3. Apa maksudnya? Bilangan Pemiutang yang memfailkan Bukti Keberhutangan terhadap anda bermaksud Pemiutang-Pemiutang lain yang turut menuntut hutang daripada anda melalui Bukti Keberhutangan yang difailkan di Jabatan Insolvensi Malaysia selepas anda dibankrapkan.

---

4. Sebagai contoh; katakan anda ada membuat pinjaman peribadi dengan Bank A, Bank B dan Bank C, masing-masing berjumlah RM200,000.00 setiap satu. Apabila anda gagal membuat bayaran balik hutang anda kepada Bank A, maka lazimnya Bank A akan memfailkan Writ Saman terhadap anda dan seterusnya akan memfailkan tindakan kebankrapan terhadap anda. Selepas anda diisytiharkan bankrap, Bank B dan Bank C (yang tidak memfailkan Writ Saman) kebiasaanya akan turut memfailkan Bukti Keberhutangan di Jabatan Insolvensi Malaysia bagi menuntut baki hutang mereka daripada anda. Ini bermaksud Pemiutang yang telah memfailkan Bukti Keberhutangan terhadap anda ada 3 iaitu Bank A, Bank B dan Bank C.

---

5. Jumlah keseluruhan amaun hutang kebankrapan pula bermaksud jumlah kesemua hutang-hutang anda dengan mengambil kira hutang-hutang daripada kesemua Pemiutang yang membuat tuntutan terhadap anda melalui Bukti Keberhutangan. 

---

6. Sebagai contoh, sekiranya Bank A telah membankrapkan anda untuk amaun Penghakiman berjumlah RM100,000.00 manakala Bank B dan Bank C masing-masing memfailkan Bukti Keberhutangan untuk amaun berjumlah RM50,000.00 setiap satu, maka jumlah keseluruhan hutang kebankrapan yang perlu anda selesaikan adalah RM200,000.00.

---

7. Selepas anda mendapat maklumat-maklumat tersebut terutamanya pengesahan jumlah keseluruhan hutang yang perlu anda selesaikan daripada pihak Jabatan Insolvensi Malaysia termasuklah kos permohonan dan fi yang akan dikenakan oleh Ketua Pengarah Insolvensi, anda akan diminta untuk menyediakan cek bagi jumlah penyelesaian yang telah dipersetujui. Pembayaran ini perlu dibuat kepada atau melalui pihak Jabatan Insolvensi Malaysia.

---

8. Selepas pembayaran tersebut diselesaikan, maka anda boleh memberikan arahan kepada peguam yang anda pilih untuk memfailkan permohonan pembatalan tertentu di Mahkamah. Mahkamah akan menetapkan satu tarikh pendengaran untuk mendengar permohonan anda, sementara peguam anda akan menyempurnakn beberapa ketetapan penting yang perlu dilakukan sebelum permohonan tersebut boleh didengarkan dan seterusnya diputuskan.

---

9. Sekiranya Mahkamah berpuas hati bahawa segala prosedur, syarat-syarat dan kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh Akta Insolvensi 1967 dan Kaedah-Kaedah Insolvensi 2017 telah dipuaskan atau dipenuhi, dan tiada bantahan daripada pegawai Insolvensi yang akan turut hadir bagi pihak Ketua Pengarah Insolvensi, maka satu Perintah Membatalkan Kebankrapan anda akan diberikan dan direkodkan. 

---

__________________________________________

Perhatian - Mykebankrapan.com bukanlah merupakan laman yang dikendalikan oleh mana-mana jabatan yang berkaitan dengan Insolvensi di Malaysia mahupun mana-mana badan kerajaan. Ianya dikendalikan oleh pihak profesional tempatan yang tidak mempunyai sebarang kaitan dengan mana-mana jabatan yang berkaitan dengan Insolvensi di Malaysia atau mana-mana badan kerajaan atau yang sewaktu dengannya. Mana-mana bahagian yang terkandung di dalam Mykebankrapan.com tidak boleh dijadikan panduan untuk sebarang tindakan secara sendirian tanpa terlebih dahulu merujuk kepada mana-mana konsultan atau peguam yang berpengalaman.

   

Cari Kandungan Laman

mykebankrapan.com © , Hakcipta terpelihara. Laman Guaman